Conducerea Centrală

Preşedinte

Viorel Catarama 

Vicepresedinti

Secretar General

Eugen Carată 
 carataeugen@yahoo.com
0775310542.