NUMERAR

Vreau să fac o donație! Cum procedez?

Cat donez?

Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an nu pot depăși 416.000 RON. Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an nu pot depăși 1.040.000 RON.

Unde donez?

Numerar, la unul din sediile partidului, unde vei semna un Contract de Donație. Este obligatoriu să ai asupra ta un act de identitate: C.I. sau Pasaport. Legea prevede ca „la primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identitații donatorului”.

 

Donațiile către partide politice și candidați independenți sunt reglementate de Legea nr. 334/2006, de HG 10/2016 și de alte acte normative emise de Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 3. 

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic pot fi:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații și legate;

c) venituri provenite din activități proprii;

d) subvenții de la bugetul de stat.

(2) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(3) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de impozite și taxe.

Multumim!