PAYPAL

Serviciul PayPal nu este autorizat de către Autoritatea Electorală pentru a funcționa pe perioada campaniei electorale!

Îl vom implementa după alegeri!

Vreau să fac o donație! Cum procedez?

Cat donez?

Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an nu pot depăși 416.000 RON. Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an nu pot depăși 1.040.000 RON.

Unde donez?

1. Numerar, la unul din sediile partidului, unde vei semna un Contract de Donație. Este obligatoriu să ai asupra ta un act de identitate: C.I. sau Pasaport. Legea prevede ca „la primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identitații donatorului”.

2. Prin sistemul bancar, astfel:

  • Mai puțin de 19.000 RON – prin plata online (card debit/credit) și prin transfer bancar;
  • Între 19.000 RON si 25.000 RON – doar prin transfer bancar;
  • Peste 25.000 RON – prin contract autentificat la notar;

Donațiile se pot face în urmatorul cont:

PARTIDUL DREAPTA LIBERALA

  • COD CLIENT: 200189501
    IBAN: RO36BREL0002001895010100
    BANCA: LIBRA BANK BANEASA

3. Prin intermediului formularului aflat pe acest sit, caz în care donația trebuie să fie însoțită de o copie după actul de identitate: C.I. sau pasaport. Aceasta se trimite în copie scanata sau fotografie pe adresa de email dreapta.liberala@gmail.com

 

Donațiile către partide politice și candidați independenți sunt reglementate de Legea nr. 334/2006, de HG 10/2016 și de alte acte normative emise de Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 3. –

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic pot fi:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații și legate;

c) venituri provenite din activități proprii;

d) subvenții de la bugetul de stat.

(2) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(3) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de impozite și taxe.

Multumim!